Andre adresser

Herold
Erling Gravemester

Materialebevarer
Frede Filur

Brygmester
Steen Kassemager

Herold                     Erling Lundsgaard                    erling.lundsgaard@stofanet.dk

                                      Ludvig Holbergs Vej 7

                                      6400 Sønderborg                         tlf.  40 30 74 88               


Materialebevarer      Frede Jacobsen
                        FredeJacobsenFJ@outlook.com

                              Gyden 17

                                      Fynshav

                              6440 Augustenborg                       tlf. 71 75 60 77    

 

Brygmester              Steen Holmegaard Hansen         holmegaard@celatist.dk

                                      Ringdams Kobbel 52

                                      7100 Vejle                                     tlf. 75 72 11 96                                     

 

Runemester
Per Allan Runemester

Arkivar
Hans fra Heden

Webmaster
Kristian den anden

Runemester             Per Allan Pedersen                     perallanp@gmail.com

                                      Lillebælts Allé 9

                                      7000 Fredericia                           tlf.  26 74 17 16

Arkivar                    Hans Jochumsen                        hans.jochumsen@outlook.dk      

                                      Kuffen 17

                                      6710 Esbjerg V                            tlf.  20 30 87 83

 

Webmaster              Kristian Toustrup                        toustrup@post3.tele.dk

                                     Runevænget 40, Guderup

                                     6430 Nordborg                              tlf.  51 90 28 92

Flg. vælges til hvert Blot

Hyttemester

Skaffer

Bødemester

Baalmester

Banegubbe

Ungkarlebanegubbe